Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ honlapja

LátássérülteknekLátóknak

Szolgáltatásaink

Szolgáltatási rend

Észak-magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ
Címe: 3529 Miskolc, Park utca 8.
Tel: 30-621-9640
E-mail: latasrehab@gmail.com
www.latasrehab.huEllátási terület:Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szakmai vezető: dr. Mezősi Tamás kuratóriumi elnök

Elemi rehabilitáció szolgáltatási elemei:
• Funkcionális látásvizsgálat
• Tájékozódás és közlekedés tanítása
• Mindennapos tevékenységek (újra)tanítása
• Látástréning
• Kommunikációs technikák oktatása
• Informatikai oktatás
• Pszichológiai szolgáltatás

Szolgáltatási formák:
ambuláns, otthontanítás

Ügyfélfogadási rend:
Munkanapokon: 9.00-13.00, egyéb esetben bejelentkezésre

A szolgáltatás megrendelésének módja és menete:
Elemi rehabilitációs szolgáltatást az a látássérült személy vehet igénybe, aki szembetegség vagy a központi idegrendszer látásfunkciókat érintő betegsége miatt akadályozott.

Az elemi rehabilitációs szolgáltatás
a) szemészeti lelet
b) fogyatékossági támogatást megállapító határozat (látássérülés okán) vagy
c) egyéb a fogyatékosságot alátámasztó dokumentum (pl. Vakok személyi járadéka, saját jogú családi pótlék megállapításáról szóló határozat)
bemutatásával vehető igénybe.


A rehabilitációs szolgáltatás megkezdésének feltétele az egyéni rehabilitációs szerződés megkötése. A szolgáltatás megtervezése érdekében az Alapítvány szakemberei egyéni beszélgetések, felmérések és tesztek segítségével tárják fel a Kliens igényeit.
A Klienssel együttműködve a szakember az első konzultáció alkalmával kitöltésre kerül az adatvédelmi kérdéseket rendező hozzájáruló nyilatkozat, a személyi adatlap. Az egyéni rehabilitációs tervben rögzítésre kerülnek a Kliens által választott szolgáltatások, elérni kívánt cél. A rehabilitációs folyamat végén a Felek záró értékelésben összegzik az eredményeket és értékelik a kitűzött célok teljesülését.
A Kliens vállalja, hogy a rehabilitációs foglalkozásokon az előre megbeszélt időpontban pontosan megjelenik, mindent megtesz a programban való előrehaladás érdekében, valamint partnerként együttműködik az Alapítvány szakembereivel a közösen meghatározott célok megbeszélése és elérése során.

A megrendelések lemondásának módja és határideje:
A Kliens és az Alapítvány kötelesek akadályoztatásukat rehabilitációs foglalkozás időpontja előtt legalább 24 órával egymásnak jelezni.

A szolgáltatás meghiúsulásának következményei:
Amennyiben a Kliens a rehabilitációs foglalkozásokról sorozatosan késik, azokon nem megfelelő állapotban (pl. ittasan) jelenik meg, ha azokról előzetes jelzés nélkül távol marad, az Alapítvány egyoldalúan elállhat a jelen szerződésben foglaltaktól, és a klienst várólistára sorolja.
Amennyiben az Alapítvány sorozatosan nem biztosítja a rehabilitációs foglalkozások megtartásához, pontos kezdéséhez szükséges feltételeket, amennyiben a szakember nem működik együtt a Klienssel a célok teljesítése érdekében, valamint a foglalkozások az Alapítvány hibájából indokolatlanul elmaradnak, a Kliens egyoldalúan felmondhatja a jelen szerződést és panasszal fordulhat az Alapítvány elnökéhez.

A szolgáltatással és a szakemberekkel kapcsolatos észrevételek, panaszok befogadásának és kezelésének rendje:
Az Alapítvány köteles lehetőséget biztosítani a Kliens számára, hogy az általa igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos bármilyen észrevételét, megjegyzését vagy problémáját az Alapítvány felé jelezhesse. A Kliens ezekkel kapcsolatban egyaránt fordulhat a szolgáltatást nyújtó szakemberhez és a kuratórium elnökéhez. Az Alapítvány köteles a Kliens észrevételeire, megjegyzéseire vagy problémáira érdemben reagálni és a Klienst tájékoztatni.

Ingyenes szolgáltatásaink

- Segédeszközök megismerése, kipróbálása
- Látásvizsgálat, a megromlott látáshoz való alkalmazkodás tanítása
- Tájékozódás-közlekedés tanítása amennyiben lehetőség van rá, a meglévő látásra támaszkodva, kísérővel, fehér hosszúbottal vagy vakvezető kutyával
- Tanácsadás a hétköznapi tevékenységek önálló végzéséhez (főzés, takarítás, stb.)
- Számítástechnika oktatás képernyőnagyító vagy beszélő program használatával
- Braille-írás megismerése
- Pszichés segítségnyújtás
- Látássérültek számára elérhető juttatások igénylése, érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel segítése

A foglalkozásokat rehabilitációs központunkban, illetve igény szerint klienseink saját otthonában, környezetében tartjuk.
A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

 • лечение общего артериального ствола в Израиле
 • лечение открытого артериального протока в Израиле
 • лечение порока митрального клапана в Израиле
 • лечение порока трикуспидального клапана в Израиле
 • лечение стеноза аорты в Израиле
 • лечение стеноза легочной артерии в Израиле
 • лечение тетрады Фалло в Израиле
 • лечение тотальной аномалии соединения легочных вен в Израиле
 • лечение триады Фалло в Израиле
 • лечение транспозиции магистральных сосудов в Израиле
 • Látogatottsági statisztikák