Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ honlapja

LátássérülteknekLátássérülteknek

Szolgáltatási rend

Szolgáltatási rend

Szolgáltatási rend
Észak-magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ
Címe és postacíme: 3529 Miskolc, Park utca 8.
Tel: 46/311-236; 70-367-5587
E-mail: latasrehab @gmail.com
Honlap: www.latasrehab.hu
Ellátási terület: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szakmai vezető: Németh Márta
Elemi rehabilitáció szolgáltatási elemei:
 Tájékozódás és közlekedés tanítása
 Tapintható írás-olvasás-tanítás
 Mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása
 Funkcionális látásvizsgálat
 Látástréning
 Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása
 Adaptált gépírásoktatás
 Esetkezelés – szociális segítségnyújtás
 Pszichológiai szolgáltatás
 Rehabilitációs felmérés
 Rehabilitációs intervenció
 Klienskoordináció
 Funkcionális kognitív felmérés
 Módszertani tanácsadás látássérült és intellektuális képességzavarral élő személyeknek
 Vakvezető kutyás felmérés
 Módszertani tanácsadás vakvezető kutyával közlekedő személyeknek
 Speciális szolgáltatási igény esetén (halmozottan sérültek, 16 év alatti gyermekek rehabilitációja
stb), amit a Központ nem tud biztosítani, tájékoztatást nyújtunk az elérhető lehetőségekről.
Szolgáltatási formák:
ambuláns, otthontanítás
Ügyfélfogadási rend:
Munkanapokon: 9.00-13.00, egyéb esetben bejelentkezésre
A szolgáltatás megrendelésének módja és menete:
Elemi rehabilitációs szolgáltatást az a látássérült személy vehet igénybe, aki szembetegség vagy a
központi idegrendszer látásfunkciókat érintő betegsége miatt akadályozott.
Az elemi rehabilitációs szolgáltatás
a) szemészeti lelet
b) fogyatékossági támogatást megállapító határozat (látássérülés okán) vagy
c) egyéb a fogyatékosságot alátámasztó dokumentum (pl. Vakok személyi járadéka, saját jogú
családi pótlék megállapításáról szóló határozat)
bemutatásával vehető igénybe.
A rehabilitációs intervenció (ami maximum két alkalmat igénybe vevő azonnali segítségnyújtást jelent)
kivételével a rehabilitációs szolgáltatás megkezdésének feltétele az egyéni rehabilitációs szerződés
megkötése. A szolgáltatás megtervezése érdekében a Központ szakemberei egyéni beszélgetések,
felmérések és tesztek segítségével tárják fel a Kliens igényeit.
A Klienssel együttműködve a szakember az első konzultáció alkalmával kitöltésre kerül az
adatvédelmi kérdéseket rendező hozzájáruló nyilatkozat, a személyi adatlap. Az egyéni
rehabilitációs tervben rögzítésre kerülnek a Kliens által választott szolgáltatások, elérni kívánt cél és
a tervezett óraszám. A rehabilitációs folyamat végén a Felek záró értékelésben összegzik az
eredményeket és értékelik a kitűzött célok teljesülését.
A Kliens vállalja, hogy a rehabilitációs foglalkozásokon az előre megbeszélt időpontban pontosan
megjelenik, mindent megtesz a programban való előrehaladás érdekében, valamint partnerként
együttműködik a Központ szakembereivel a közösen meghatározott célok megbeszélése és elérése
során.
A megrendelések lemondásának módja és határideje:
A Kliens és a Központ kötelesek akadályoztatásukat rehabilitációs foglalkozás időpontja előtt legalább
24 órával egymásnak jelezni.
A szolgáltatás meghiúsulásának következményei:
Amennyiben a Kliens a rehabilitációs foglalkozásokról sorozatosan késik, azokon nem megfelelő
állapotban (pl. ittasan) jelenik meg, ha azokról előzetes jelzés nélkül távol marad, a Központ
egyoldalúan elállhat a szerződésben foglaltaktól, és a klienst várólistára sorolja.
Amennyiben a Központ sorozatosan nem biztosítja a rehabilitációs foglalkozások megtartásához,
pontos kezdéséhez szükséges feltételeket, amennyiben a szakember nem működik együtt a Klienssel
a célok teljesítése érdekében, valamint a foglalkozások a Központ hibájából indokolatlanul
elmaradnak, a Kliens egyoldalúan felmondhatja a jelen szerződést és panasszal fordulhat a
fenntartóhoz.
A szolgáltatással és a szakemberekkel kapcsolatos észrevételek, panaszok befogadásának és
kezelésének rendje:
A Központ köteles lehetőséget biztosítani a Kliens számára, hogy az általa igénybe vett
szolgáltatással kapcsolatos bármilyen észrevételét, megjegyzését vagy problémáját a fenntartó felé
jelezhesse. A Kliens ezekkel kapcsolatban egyaránt fordulhat a szolgáltatást nyújtó szakemberhez és
a kuratórium elnökéhez. A Központ köteles a Kliens észrevételeire, megjegyzéseire vagy problémáira
érdemben reagálni és a Klienst tájékoztatni.
Fenntartó:
Látássérültek Észak-magyarországi Regionális Elemi és Foglalkoztatási Központja Alapítvány
székhely: 3529 Miskolc, Park utca 8.
Képviseletére jogosult: dr. Mezősi Tamás kuratóriumi elnök

Ingyenes szolgáltatásaink

- Segédeszközök megismerése, kipróbálása
- Látásvizsgálat, a megromlott látáshoz való alkalmazkodás tanítása
- Tájékozódás-közlekedés tanítása amennyiben lehetőség van rá, a meglévő látásra támaszkodva, kísérővel, fehér hosszúbottal vagy vakvezető kutyával
- Tanácsadás a hétköznapi tevékenységek önálló végzéséhez (főzés, takarítás, stb.)
- Számítástechnika oktatás képernyőnagyító vagy beszélő program használatával
- Braille-írás megismerése
- Pszichés segítségnyújtás
- Látássérültek számára elérhető juttatások igénylése, érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel segítése

A foglalkozásokat rehabilitációs központunkban, illetve igény szerint klienseink saját otthonában, környezetében tartjuk.
A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

 • лечение общего артериального ствола в Израиле
 • лечение открытого артериального протока в Израиле
 • лечение порока митрального клапана в Израиле
 • лечение порока трикуспидального клапана в Израиле
 • лечение стеноза аорты в Израиле
 • лечение стеноза легочной артерии в Израиле
 • лечение тетрады Фалло в Израиле
 • лечение тотальной аномалии соединения легочных вен в Израиле
 • лечение триады Фалло в Израиле
 • лечение транспозиции магистральных сосудов в Израиле
 • Látogatottsági statisztikák