Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ honlapja

LátássérülteknekLátássérülteknek

Szolgáltatásaink

Ingyenes szolgáltatásaink

- Segédeszközök megismerése, kipróbálása
- Látásvizsgálat, a megromlott látáshoz való alkalmazkodás tanítása
- Tájékozódás-közlekedés tanítása amennyiben lehetőség van rá, a meglévő látásra támaszkodva, kísérővel, fehér hosszúbottal vagy vakvezető kutyával
- Tanácsadás a hétköznapi tevékenységek önálló végzéséhez (főzés, takarítás, stb.)
- Számítástechnika oktatás képernyőnagyító vagy beszélő program használatával
- Braille-írás megismerése
- Pszichés segítségnyújtás
- Sorstárs közösség, klub
- Látássérültek számára elérhető juttatások igénylése, érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel segítése
- Képzések, új szakma tanulásának segítése

A foglalkozásokat rehabilitációs központunkban, illetve igény szerint klienseink saját otthonában, környezetében tartjuk.
A programban való ingyenes részvétel lehetőségét a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány biztosítja a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs programrészéből tudjuk biztosítani.

Foglalkozási rehabilitációs munkacsoport szolgáltatásai:
A munkacsoport célja: az ellátási területen élő (B-A-Z, Heves, Nógrád megye) látássérült személyek képzésbe vagy munkahelyre történő elhelyezkedését elősegítse, szükségleteinek és igényeiknek megfelelő speciális szolgáltatásokat biztosítsa.
Célcsoport: szolgáltatásainkat az ellátási területen élő valamennyi gyengénlátó, aliglátó és vak személy igénybe veheti, aki:
- aktív korú, 16-65 év közötti látássérült
- megváltozott munkaképességét igazolni tudja.

Szolgáltatásaink klienseink számára:
- munkavállalási konzultáció és tanácsadás egyéni vagy csoportos formában,
- álláskeresési konzultáció egyéni formában,
- pályatanácsadás, pályaorientációs, pályamotivációs, pályaválasztási tanácsadás egyéni vagy csoportos formában,
- álláskereső klub,
- munkaközvetítés,
- munkahelyi beillesztés támogatása.

Szolgáltatásaink munkáltatók számára:
Célunk: azoknak a munkáltatóknak a felkutatása, akik nyitottak a megváltozott munkaképességű/fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatására.
- információnyújtás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeiről,
- foglalkoztatással kapcsolatos támogatások igénybevételéről naprakész tájékoztatás,
- tájékoztatás a látássérült munkavállalók képességeiről, és az általuk betölthető munkakörökről,
- megszervezett munkapróbára potenciális munkaerők biztosítása,
- munkaerő közvetítés,
- a megváltozott munkaképesség munkavállaló munkahelyi közösségbe történő beilleszkedésének támogatása, esetleges problémák megoldásában segítségnyújtás,
- munkavállaló betanításában segítségnyújtás,
- munkahelyi kollektíva felkészítése a sérült munkavállaló fogadására (érzékenyítő program).
 • лечение общего артериального ствола в Израиле
 • лечение открытого артериального протока в Израиле
 • лечение порока митрального клапана в Израиле
 • лечение порока трикуспидального клапана в Израиле
 • лечение стеноза аорты в Израиле
 • лечение стеноза легочной артерии в Израиле
 • лечение тетрады Фалло в Израиле
 • лечение тотальной аномалии соединения легочных вен в Израиле
 • лечение триады Фалло в Израиле
 • лечение транспозиции магистральных сосудов в Израиле
 • Látogatottsági statisztikák