Szolgáltatási rend

Észak-magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ

Címe és postacíme: 3529 Miskolc, Park utca 8.

Telefon: +3646-311-236; +3670-367-5587

E-mail: latasrehab@gmail.com

Honlap: www.latasrehab.hu

Ellátási terület: Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szakmai vezető: Németh Márta

Elemi rehabilitáció szolgáltatási elemei:

Tájékozódás és közlekedés tanítása

Tapintható írás-olvasás-tanítás

Mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása

Funkcionális látásvizsgálat

Látástréning

Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása

Adaptált gépírásoktatás

Esetkezelés – szociális segítségnyújtás

Pszichológiai szolgáltatás

Rehabilitációs felmérés

Rehabilitációs intervenció

Klienskoordináció

Funkcionális kognitív felmérés

Módszertani tanácsadás látássérült és intellektuális képességzavarral élő személyeknek

Vakvezető kutyás felmérés

Módszertani tanácsadás vakvezető kutyával közlekedő személyeknek

Speciális szolgáltatási igény esetén (halmozottan sérültek, 16 év alatti gyermekek rehabilitációja stb), amit a Központ nem tud biztosítani, tájékoztatást nyújtunk az elérhető lehetőségekről.

Szolgáltatási formák:

ambuláns, otthontanítás

Ügyfélfogadási rend:

Munkanapokon: 9.00-13.00, egyéb esetben bejelentkezésre.

A szolgáltatás megrendelésének módja és menete:

Elemi rehabilitációs szolgáltatást az a látássérült személy vehet igénybe, aki szembetegség vagy a központi idegrendszer látásfunkciókat érintő betegsége miatt akadályozott.

Az elemi rehabilitációs szolgáltatás:

a) szemészeti lelet b) fogyatékossági támogatást megállapító határozat (látássérülés okán) vagy c) egyéb a fogyatékosságot alátámasztó dokumentum (pl. Vakok személyi járadéka, saját jogú családi pótlék megállapításáról szóló határozat) bemutatásával vehető igénybe. A rehabilitációs intervenció (ami maximum két alkalmat igénybe vevő azonnali segítségnyújtást jelent) kivételével a rehabilitációs szolgáltatás megkezdésének feltétele az egyéni rehabilitációs szerződés megkötése. A szolgáltatás megtervezése érdekében a Központ szakemberei egyéni beszélgetések, felmérések és tesztek segítségével tárják fel a Kliens igényeit. A Klienssel együttműködve a szakember az első konzultáció alkalmával kitöltésre kerül az adatvédelmi kérdéseket rendező hozzájáruló nyilatkozat, a személyi adatlap. Az egyéni rehabilitációs tervben rögzítésre kerülnek a Kliens által választott szolgáltatások, elérni kívánt cél és a tervezett óraszám. A rehabilitációs folyamat végén a Felek záró értékelésben összegzik az eredményeket és értékelik a kitűzött célok teljesülését. A Kliens vállalja, hogy a rehabilitációs foglalkozásokon az előre megbeszélt időpontban pontosan megjelenik, mindent megtesz a programban való előrehaladás érdekében, valamint partnerként együttműködik a Központ szakembereivel a közösen meghatározott célok megbeszélése és elérése során.

A megrendelések lemondásának módja és határideje:

A Kliens és a Központ kötelesek akadályoztatásukat rehabilitációs foglalkozás időpontja előtt legalább 24 órával egymásnak jelezni. A szolgáltatás meghiúsulásának következményei: Amennyiben a Kliens a rehabilitációs foglalkozásokról sorozatosan késik, azokon nem megfelelő állapotban (pl. ittasan) jelenik meg, ha azokról előzetes jelzés nélkül távol marad, a Központ egyoldalúan elállhat a szerződésben foglaltaktól, és a klienst várólistára sorolja. Amennyiben a Központ sorozatosan nem biztosítja a rehabilitációs foglalkozások megtartásához, pontos kezdéséhez szükséges feltételeket, amennyiben a szakember nem működik együtt a Klienssel a célok teljesítése érdekében, valamint a foglalkozások a Központ hibájából indokolatlanul elmaradnak, a Kliens egyoldalúan felmondhatja a jelen szerződést és panasszal fordulhat a fenntartóhoz.

A szolgáltatással és a szakemberekkel kapcsolatos észrevételek, panaszok befogadásának és kezelésének rendje:

A Központ köteles lehetőséget biztosítani a Kliens számára, hogy az általa igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos bármilyen észrevételét, megjegyzését vagy problémáját a fenntartó felé jelezhesse. A Kliens ezekkel kapcsolatban egyaránt fordulhat a szolgáltatást nyújtó szakemberhez és a kuratórium elnökéhez. A Központ köteles a Kliens észrevételeire, megjegyzéseire vagy problémáira érdemben reagálni és a Klienst tájékoztatni.

Fenntartó:

Látássérültek Észak-magyarországi Regionális Elemi és Foglalkoztatási Központja Alapítvány. Székhely: 3529 Miskolc, Park utca 8. Képviseletére jogosult: dr. Mezősi Tamás kuratóriumi elnök

Ingyenes szolgáltatásaink:

Segédeszközök megismerése, kipróbálása

Látásvizsgálat, a megromlott látáshoz való alkalmazkodás tanítása

Tájékozódás-közlekedés tanítása amennyiben lehetőség van rá, a meglévő látásra támaszkodva, kísérővel, fehér hosszúbottal vagy vakvezető kutyával

Tanácsadás a hétköznapi tevékenységek önálló végzéséhez (főzés, takarítás, stb.)

Számítástechnika oktatás képernyőnagyító vagy beszélő program használatával

Braille-írás megismerése

Pszichés segítségnyújtás

Látássérültek számára elérhető juttatások igénylése, érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel segítése A foglalkozásokat rehabilitációs központunkban, illetve igény szerint klienseink saját otthonában, környezetében tartjuk.

A program a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

A szolgáltatási rend letöltése

A szolgáltatási rend könnyen érthető verziójának letöltése